Faktablad för Casanova Hästak 1359

Hemsida med mer information om hingsten:   http://hastak.se

Hingsthållare

Namn Adress Telefon E-post
Hästak AB Rörshult 2
362 98
Älmeboda
070-5159790 [email protected]

Beställning av sperma

Beställ från Adress Telefon Fax
HÄSTAK Rörshult 2, 36298, Älmeboda 0477-600 82,0477-60082,070-515 97 90
Tillgänglig via Samlingsdagar Beställ senast
AI, TAI Måndag, Onsdag, Fredag 11.00
Övrigt
SVill du börja säsongen tidigare el. vid förlängning av betäcknings säsongen kontakta oss. Vi kommer anlita MHAB. Bilfrakt 750:-/skick. Det finns också möjlighet att själv hämta skicken på Hästak kostnad 150:-. En Samlings/ Packningsavgift tas ut på skicksto med 650:-/säsong

Betäckningssäsongen

Börjar Slutar Verksam i tävling
2021-04-19 2021-08-13 Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.


Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.


Hingsthållaren debiterar följande:


Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 10000 SEK + moms


ÖVRIGT

2 000:- rabatt till sto med placering i minst 150 sänd in resultat i god tid
1 000:- rabatt till Elitsto el. diplomsto med 9:a i hoppning Sänd in intyg efter seminering
Vid betäckning av flera ston från Hästaks hingstar lämnas mängdrabatt.
Rabatten dras vid 90-dgr. avgiften. Och kan inte kombineras. Skulle Casanova avbryta säsongen innan 13 augusti och stoet inte är dräktig ha du möjlighet att byta till annan Hästak hingst stationerad på Hästak


Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte


Tillbaka