Faktablad för Be Sure 9595

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.vastrahoby.se

Hingsthållare

Västra Hoby Stuteri AB
Västra Hoby 175, 225 91, Lund
0708421107

Beställning av sperma

Västra Hoby Stuteri
Västra Hoby 175, 225 91, Lund
0708-421107,0708752900
TAI, FAI
Måndag, Onsdag, Fredag
9.00

Betäckningssäsongen

2022-03-20
2022-08-13
Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 1000 EURO + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

ÖVRIGT

Fosterförsäkring ingår ej

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte