Faktablad för Zezar Hästak (SWB) 1436

Hemsida med mer information om hingsten:   http://hastak.se

Hingsthållare

Hästak AB
Rörshult 2, 362 98, Älmeboda
070-5159790

Beställning av sperma

HÄSTAK
Rörshult 2, 36298, Älmeboda
0477-600 82,0477-60082,070-515 97 90
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
11.00
Vill du börja säsongen tidigare el. vid förlängning av betäcknings säsongen kontakta oss. Vi kommer anlita MHAB. Bilfrakt 850:-/skick. Det finns också möjlighet att själv hämta skicken på Hästak kostnad 200:-. En Samlings/ Packningsavgift tas ut på skicksto med 650:-/säsong

Betäckningssäsongen

2023-04-12
2023-08-11
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 7000 SEK + moms

Samling/Packning 650 SEK + moms

Frakt 850 SEK + moms

ÖVRIGT

Samlings/packnings avg tas endast ut på skicksto avg. 650.-/säsong Frakt Mats Hästtrå bil 850:-/ skick
2 000:- rabatt till sto med placering i minst 150 sänd in resultat i god tid,
1 000:- rabatt till diplomsto med 9:a i hoppning, Elitsto
Vid betäckning av flera ston från Hästaks hingstar lämnas mängdrabatt.
Rabatten dras vid 90-dgr. avgiften. Och kan inte kombineras

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte