Faktablad för Candide (SWB) 9520

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.stallmossby.se

Hingsthållare

Abilities
Mossby 111, 69493, Östansjö
0705936524

Beställning av sperma

Salsbro Stuteri
Salsbro Stuteri, 96495, Vretstorp
070-266 29 01
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
11,00
All info om beställning och samling finns även på salsbro.se Frakt med MHAB Transport.

Betäckningssäsongen

2023-03-20
2023-08-15
Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Språngägaren kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Dra åt vänster för att se hela tabellen

Språng + 90 dgr 17 dgr + levande föl
Språng 2500 SEK + moms Dräktig (90dygn) 7500 SEK + moms Samling/Packning 600 SEK + moms Frakt 850 SEK + moms Frakt 3500 SEK + moms Levande föl 8000 SEK + moms Samling/Packning 600 SEK + moms Frakt 850 SEK + moms

ÖVRIGT

Kostnader för samling, packning och skick debiteras separat av seminstationen Salsbro Stuteri. Se salsbro.se för detaljer!!
Rabatt ger till stoägare som betäcker flera ston samt till ston med meriter i minst medelsvår klass. Kontakta hingstägaren!

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte