Statistik 2023

Anmälningar med betäckningar 3853 st
Varav unika ston 3590 st
Anmälningar med dräktighetsundersökningar 3784 st
Varav registrerade dräktiga 3072 st
Varav efter det resorberat (innan 90 dräktighetsdygnet) 354 st
Dräktighetsprocent ( dräktiga ston / dräktighetsundersökta ston ) 81 %
Inkomna fölresultat 3293 st
Varav kastat (efter 90 dräktighetsdygnet) 201 st
Varav tvillingar 11 st
Varav dödfödslar 81 st
Varav ston döda i samband med fölning 25 st