Faktablad för Aideean (SWB) 1346

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.lugnadahl.com

Hingsthållare

Lugnadahl
Marietorpsvägen 14, 29833, Tollarp
072-1512517

Beställning av sperma

Lugnadahl
Marietorpsvägen 14, 29833, Tollarp
072-1512517
TAI, FAI
Måndag, Onsdag, Fredag
11.00
Samling/packnings avgift för skicksto är 650 kr/säsong. Frakt TAI med Mats hästtransport AB. Frakt med bil 800 kr/skick. Frakt med flyg 1000kr/skick. Moms tillkommer på samtliga priser.

Betäckningssäsongen

2022-04-08
2022-08-12
Ja
Erhålles från ägaren

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Frakt 800 SEK + moms

Levande föl 7000 SEK + moms

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte