Faktablad för Bocelli (SWB) 1044

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.gransbostuteri.com

Hingsthållare

Gränsbo Stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
0705-976331

Beställning av sperma

Gränsbo stuteri
Gamla Malmövägen 306, 26292, Ängelholm
042207010,0705976331
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
KL 11
TAI endast avhämtning på Gränsbo stuteri och seminering samma dag.

Betäckningssäsongen

2022-04-06
2022-08-12
Nej

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte