Faktablad för Comme Promis Z 9618

Hemsida med mer information om hingsten:  

Hingsthållare

Stall Linell
Galoppvägen 109, 244 95, Dösjebro
0708-494731

Beställning av sperma

Stall Linell
Galoppvägen 109, 244 95, Dösjebro
0708-494731,076-240 31 96
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
11.00

Betäckningssäsongen

2022-04-01
2022-08-15
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 6000 SEK + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

Frakt 800 SEK + moms

ÖVRIGT

Faktiska kostnader vid flygtransport tillkommer.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte