Faktablad för Kannando Hästak DWB 1384

Hemsida med mer information om hingsten:   http://hastak.se

Hingsthållare

Hästak AB
Rörshult 2, 362 98, Älmeboda
070-5159790

Beställning av sperma

HÄSTAK
Rörshult 2, 362 98, Älmeboda
0477-600 82,070-515 97 90
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
11,00

Betäckningssäsongen

2023-04-12
2023-08-11
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Språng 3000 SEK + moms

Dräktig (90dygn) 8000 SEK + moms

Samling/Packning 650 SEK + moms

Frakt 850 SEK + moms

ÖVRIGT

Samling/packnings avg tas endast ut på skicksto med 650 kr/säsong. Frakt med Mats Hästtransport bil 850 kr/skick, Flyg skick ring om kostnad.
2000 kr rabatt till sto med placering i minst 150, sänd in resultat i god tid. 1 000:- rabatt till Elitsto el. diplomsto med 9:a i hoppning.
3000 kr i rabatt till sto under 148cm. Sänd in intyg efter 1:a semineringen
Rabatten dras vid 90-dgr. avgiften och kan inte kombineras.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte