Faktablad för Bollerup Elrondo (SWB) 9697

Hemsida med mer information om hingsten:   http://www.bollerup.se

Hingsthållare

Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 94, Tomelilla
0708-385042

Beställning av sperma

Bollerups Lantbruksinstitut
Bollerup, 273 95, Tomelilla
0417-18500,0417-18563,0708-385042
0417-18558
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
Kl:10:00
beställning innan kl 10

Betäckningssäsongen

2023-04-24
2023-08-12
Nej

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Hingsthållaren debiterar följande:

Frakt 800 SEK + moms

Samling/Packning 500 SEK + moms

Språng 2000 SEK + moms

Levande föl 7000 SEK + moms

ÖVRIGT

Språngavgift ska vara erlagd innan skick/seminering sker.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte