Faktablad för BWs Like Up (SWB) 1503

Hemsida med mer information om hingsten:  

Hingsthållare

Bw Fastigheter
Bolmaryd Myllebacke 1, 34175, Ljungby
0705400488

Beställning av sperma

Bonnarps KJ stuteri
Bonnarp 4, 31235, Laholm
0703989215,0708626168
AI, TAI
Måndag, Onsdag, Fredag
10.30

Betäckningssäsongen

2023-06-01
2023-09-30
Ja

Avgifter

Hingstägaren/hållaren debiterar språngägaren alla avgifter som direkt härleds till hingsten, såsom bokning, språng, ev transportkostnader, dräktighet, fölavgift m.m.

Stationen tar in sina egna avgifter, såsom stationsersättning, veterinäravgift och ev uppstallning. Som regel tillkommer transport/hämtningskostnader för sperman som debiteras av mottagande station.
Information om detta kan språngägaren få genom den betäckningsstation de valt eftersom kostnaden varierar beronde på avstånd, rutiner m.m.

Språngägaren kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Dra åt vänster för att se hela tabellen

Alternativ 1 Alternativ 2
Språng 1500 SEK + moms Samling/Packning 650 SEK + moms Frakt 900 SEK + moms Dräktig (90dygn) 6000 SEK + moms Språng 1500 SEK + moms Samling/Packning 650 SEK + moms Frakt 900 SEK + moms Levande föl 8500 SEK + moms

ÖVRIGT

Språngavgiften faktureras i samband med första semin beställningen. En (1) Språngavgift gäller i tre (3) brunster på ett sto. hingsthållaren förbehåller sig rätten att neka semin till sto om avgifter inte är betalda. Personliga överenskommelser kan komma att gälla.

Fosterförsäkring

Fosterförsäkring ingår inte